PUSHWAGNER KOMMER PÅ EN KINO NÆR DEG HØSTEN 2011.


Etter rundt 2.5 år med opptak og finansiering er det nå avklart at Pushwagner blir en kinofilm! NFI gikk denne uken inn med hele 1.7 millioner. Ideen startet som et eksentrisk eksperiment myntet på ordningen Nye Veier til dokumentarfilmen, men nå blir det den store duken.

Det er mange ting jeg mener om den saken som eksempelvis FETT, GRISESTILIG, HURRA, VANNVITTIG OG IKKE MINST JUHU!

Nye Veier har lagt grunnlaget for den visuelle stilen og ikke minst fortellerstrukturen filmen skal ha. Trolig hadde ikke konseptet latt seg utvikle hvis det ikke var for denne ordningen. Det å kunne jobbe fritt så lenge uten at verken produsent eller andre har hatt grunn til å utrykke frykt for det kommersielle aspektet, er en gave.

Jeg kommer med mer om dette!